K Defensiematerieelbegrotingsfonds - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk K van de Rijksbegroting.