Documenten - Cora van Nieuwenhuizen

1.114 documenten over Cora van Nieuwenhuizen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over verbeteringen afstemming bedientijden sluizen en bruggen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het programma Beter Bediend voor een betere afstemming van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Overzicht publicaties ILT oktober 2018 - februari 2019

Het overzicht bevat titels van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2018 tot en met februari ...

Rapport | 26-03-2019

Uitgangspunten stikstofdepositieberekening ten behoeve van het MER Lelystad Airport

Het rapport bevat een actualisatie van het onderzoek uit 2014 dat onderdeel was van het milieueffectrapport (MER)  naar de ...

Rapport | 26-03-2019

Beantwoording Kamervragenover bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de Kamervragen over berichten dat Rotterdam The Hague Airport vogels mag doden.

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Notitie Toelichting AERIUS resultaatbestand berekening Lelystad Airport

De notitie geeft een toelichting op de inhoud van het AERIUS pdf-bestand over de uitvoering van de berekening voor de ...

Rapport | 26-03-2019

Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober 2018 tot en met februari 2019

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2018 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels' ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Stand van zaken van de toezeggingen

Het overzicht bevat de stand van zaken van de toezeggingen aan de Eerste Kamer waarvan de termijn tot 1 januari 2019 duurde.

Rapport | 26-03-2019

Beantwoording Kamervragen over de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de Kamervragen over de de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad. Aanleiding is de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Kamerbrief met reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het halfjaarlijks rappel voor toezeggingen aan de Eerste Kamer. zij stuurt een bijlage met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019