Beantwoording Kamervragen over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer
voor de kust van Friesland. De vragen richtten zich op de impact  op (de omgeving van) het IJsselmeer op het gebied van natuur, milieu, geluidhinder of andere hinder.