Kamerbrief met kabinetsreactie op OvV-rapport MSC Zoe

Minister Van Nieuwenhuizen geeft haar reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en het internationale onderzoeksrapport overhet ongeval met de MSC Zoe en op enkele andere rapporten. Zij stuurt een rapport van Rijksaterstaat met een 1e risicoanalyse van het verlies van containers op de Noordzee mee met de Kamerbrief.