Bundel beslisnota's en brieven bij Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bundel beslisnota's en brieven bij Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd (PDF | 11 pagina's | 3,1 MB)