Beslisnota bij nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (PDF | 2 pagina's | 66 kB)