Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over jongen die thuiszit na onterechte schorsing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Nota bij uitstelverzoek zaak jongen die thuiszit na schorsing (PDF | 1 pagina | 85 kB)