Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is Samenvatting eindrapport pre-COOL onderzoek

De brochure gaat over het pre-COOL onderzoek. Dit is een longitudinaal onderzoek naar de effecten van voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek is gestart in 2009.

Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is Samenvatting eindrapport pre-COOL onderzoek (PDF | 33 pagina's | 5,8 MB)