Nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

Nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (PDF | 11 pagina's | 242 kB)