Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021

Het jaarverslag geeft een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten in 2021. Daarnaast bevat het de financiële en personele rapportage over 2021.

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021 (PDF | 25 pagina's | 2,4 MB)