Onderwerp van gesprek: Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van segregatie

Het rapport gaat in op de vraag hoe gemeenten invulling geven aan het overleg onder de naam Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Onderwerp van gesprek: Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van segregatie (PDF | 38 pagina's | 353 kB)