Cv staatssecretaris Yeşilgöz - Zegerius

Dilan Yeşilgöz (VVD)
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Personalia

Voornaam (roepnaam): Dilan
Geboorteplaats en -datum: Ankara, 18 juni 1977
Woonplaats: Amsterdam

Opleiding

1991: VWO aan het Vallei College te Amersfoort
1997-2003: Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Loopbaan

Mevr. D. (Dilan) Yeşilgöz – Zegerius begint haar loopbaan in 2004 bij het Wetenschappelijk Bureau voor Onderzoek en Statistiek bij de Gemeente Amersfoort. 
In 2006 start Yeşilgöz – Zegerius als Senior strategisch (bedrijfs-) adviseur van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam op het gebied van de Haven van Amsterdam (directie Stedelijke Bestuursadvisering). 
Hiervoor was zij bestuursadviseur Zorg en Veiligheid bij dezelfde directie, waarbij ze het gemeentebestuur met name adviseerde over het Programma Top 600 (integrale aanpak high impact criminelen, project 1012 (Wallenaanpak) en Zorg, met onder meer: de decentralisatie van de AWBZ en de hervorming van de WMO, het Amsterdamse Prostitutiebeleid, Verslaafdenaanpak, Maatschappelijke Opvang, Huiselijk Geweld (incl kindermishandeling en huisverboden) en het Coffeeshopbeleid. Ook hield ze zich bezig met het Amsterdamse diversiteitsbeleid, wijkaanpak en jeugdzorg. 

Tevens werd ze met enige regelmaat ingezet bij actualiteiten en crises zoals lid kernteam bij de Amsterdamse Zedenzaak.
In maart 2014 start Yeşilgöz – Zegerius als Raadslid voor de VVD in de Gemeenteraad van Amsterdam In haar portefeuilles zitten Veiligheid, Armoede en Sport.  
Vanaf maart 2017 wordt Yeşilgöz – Zegerius Tweede Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). In haar eerste periode was zij primaire woordvoerder Klimaat en Energie, vervolgens woordvoerder Justitie en Veiligheid.
In mei 2021 werd Yeşilgöz – Zegerius aangesteld als Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, Klimaat en Energie.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Dilan Yeşilgöz – Zegerius had als lid van de VVD diverse nevenfuncties. Zo gaf ze onder meer de Masterclass VVD en de Topkadertraining VVD. Ook was zij van 2010 tot en met 2013 bestuurslid Kamercentrale VVD Amsterdam. In deze functie was zij verantwoordelijk voor verschillende portefeuilles zoals ledenwerving, -activering en behoud, en het politiek café. Van 2015 tot en met 2017 was Yeşilgöz – Zegerius Netwerklid Partijcommissie Europese Zaken Den Haag, VVD.