VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.