Slotwet ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid (hoofdstuk VI van de Rijksbegroting).