Portefeuille minister

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor:

 • algemene verantwoordelijkheid stelselherzieningen;
 • algemeen Financieel beleid (betaalbaarheid en toegankelijkheid);
 • zorgverzekeringswet (Zvw) & zorgtoeslag en pakketbeheer;
 • curatieve zorg (huisartsen, medisch specialisten, para-medici, ggz, ziekenhuizen);
 • genees- en hulpmiddelen (pakketbeheer, toegankelijkheid en innovatie & technologie);
 • beroepen en Opleidingen;
 • arbeidsmarktbeleid;
 • preventie binnen de cure;
 • gezondheidsbescherming (onder andere voedselveiligheid, productveiligheid);
 • infectieziektebestrijding (waaronder crisisbestrijding);
 • kwaliteitsbeleid;
 • sportbeleid;
 • medisch-ethische vraagstukken;
 • mededinging (NMa);
 • toezicht (inspecties);
 • kennis- en Informatie-infrastructuur;
 • aansturing ZBO’s en agentschappen.