Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak actuele situatie asiel op korte termijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak actuele situatie asiel op korte termijn (PDF | 2 pagina's | 148 kB)