Brief Gasunie Transport Services over meest recente inzichten afbouw gaswinning Groningen

Via deze brief informeert Gasunie Transport Services op basis van de meest recente inzichten. Het betreft de voortgang, de verwachte doorlooptijd en de kosteninschatting van de bovengenoemde maatregelen.