Antwoorden op Kamervragen over het rapport sluiten kolencentrales

Minister Wiebes (EZK), informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Effecten van sluiting 3 extra kolencentrales'. Dit rapport is op 14 mei 2019 in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds verschenen.