Beantwoording Kamervragen over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

Minister Wiebes beantwoordt de vragen over twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid.