Kamerbrief over het Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het voornemen om meerjarige projecten binnen de DEI+ voor een aantal onderdelen te faciliteren.