Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

De Stichting van de Arbeid beschrijft wat de sociale partners tussen maart 2019 en februari 2020 hebben bijgedragen aan het bereiken van de kerndoelen van de EU-2020-strategie voor duurzame, inclusieve en slimme groei.