Kamerbrief over BNC-fiche en kabinetsappreciatie European Green Deal

Minister Wiebes laat de de Eerste Kamer weten dat de vragen over het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie van de European Green Deal, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.