Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2020

In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 licht het kabinet toe hoe invulling is gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Unie uit 2019. Het NHP rapporteert ook over de voortgang op de Europa 2020-doelstellingen voor Nederland. Ook bevat het NHP de reactie van het kabinet op het landenrapport dat de Europese Commissie op 27 februari 2020 publiceerde over de Nederlandse economie.