Beantwoording Kamervragen over informele Milieuraad 30 september - 1 oktober 2020

Minister Wiebes reageert op vragen en opmerkingen over de informele Milieuraad van EU-milieu- en klimaatministers op 30 september en 1 oktober 2020 in Berlijn.