Kamerbrief gevolgen uitspraak Raad van State over mijnbouwschade Limburg

Minister Wiebes beschrijft de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over mijnbouwschade in Limburg en de vervolgstappen.