Regeling wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (versoepelen mondkapjesplicht ov en afschaffen 1G)

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2022, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het versoepelen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het afschaffen van het 1G-beleid in Europees Nederland en het versoepelen van de reismaatregelen.

Regeling wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (versoepelen mondkapjesplicht ov en afschaffen 1G) (PDF | 20 pagina's | 236 kB)