Ferdinand Grapperhaus
Minister van Justitie en Veiligheid

Ik wil benadrukken dat we in Nederland een sterke rechtsstaat hebben. Die rechtsstaat geeft mensen waarborgen, zoals veiligheid. Daar sta ik voor als minister.

Ferdinand Grapperhaus.
Beeld: Arenda Oomen

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
‘Ik geloof in het nemen van verantwoordelijkheid voor de openbare zaak. Je hebt je taak op te pakken. Rechtvaardigheid is niet iets wat op zijn beloop kan worden gelaten. Daar moeten mensen zich voor inzetten. Het is me een eer dat ik dat nu mag doen, in een van de mooiste functies van het land.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
‘Ik heb met genoegen de justitie-paragraaf gelezen, die begint met de vaststelling dat een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving een kerntaak van de overheid is. De democratische rechtsstaat is daarvoor het fundament.’