Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen

Regeling van de Minister voor Medische Zorg, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De regeling betreft de instelling van een onafhankelijke commissie in verband met de advisering over een experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten coffeeshopketen.