Ontwerpbesluit wijziging Ambtsinstructie 2e tranche

Het ontwerpbesluit gaat over de wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren. Daarnaast gaat het over de wijziging van het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie. Het ontwerpbesluit houdt verband met de wijziging en invoering van voorschriften voor het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen.