Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Stoffer over verkennen nadere eisen representativiteit voor ideële belangenorganisaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Stoffer over verkennen nadere eisen representativiteit voor ideële belangenorganisaties (PDF | 2 pagina's | 154 kB)