Kamerbrief over herbeoordeling levenslang contouren van een vi regeling en beleidsreactie RSJ advies en evaluatierapport

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de verkenning van een alternatieve wijze van herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf. Het gaat om een regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). Daarbij betrekt hij het advies  'Levenslang herzien'van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 9 mei 2022. Ook geeft hij een reactie op het
evaluatierapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over het Besluit Adviescollege levenslanggestraften.

Kamerbrief over herbeoordeling levenslang contouren van een vi regeling en beleidsreactie RSJ advies en evaluatierapport (PDF | 16 pagina's | 346 kB)