Afschrift brief RSJ advies Levenslang herzien

Afschrift van de brief van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De brief bevat een advies over het stelsel van mogelijke invrijheidstelling van levenslanggestraften.

Afschrift brief RSJ advies Levenslang herzien (PDF | 15 pagina's | 275 kB)