Uitzondering bewijslasttermijn voor koop levende dieren

Consumenten zijn met de invoering van de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (27 april jl.) beter beschermd als het gekochte product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen. De wet zorgt er onder meer voor dat de duur van de zogenoemde omkering van bewijslast is verlengd van zes maanden naar één jaar. Voor de koop van dieren wordt de wet nu aangepast, zodat opnieuw een periode van zes maanden geldt. Dat staat in een voorstel van Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Omkering bewijslast

Met de invoering ligt de bewijslast in het eerste jaar nu bij de verkoper en niet bij de consument. Koopt iemand bijvoorbeeld een smartphone en krijgt diegene binnen een jaar een probleem met het toestel dan moet de verkoper aantonen dat de smartphone bij levering in orde was en de consument het probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat de consument sterker.

Uitzondering voor levende dieren

Naar aanleiding van de wetsbehandeling in de Eerste Kamer heeft de minister voor Rechtsbescherming een aanpassingswet toegezegd die de termijn voor omkering van bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren verkort naar 6 maanden. Die is met de huidige wet ook verlengd naar 1 jaar, maar wordt nu met deze aanpassingswet weer teruggedraaid. De Eerste Kamer heeft de regering verzocht om deze aanpassing door te voeren, om tegemoet te komen aan het bezwaar dat een termijn van een jaar voor de omkering van de bewijslast een onevenredige last voor de verkopers van levende dieren betekent.