Drie raadsheren benoemd bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad. Mr. C.N. Dalebout, mr. T.B. Trotman en mr. F. Posthumus zullen komend jaar zitting nemen in de strafkamer van de Hoge Raad. De nieuwe raadsheren zijn benoemd op voordracht van de Tweede Kamer.

Mw. Dalebout (1970) is momenteel raadsheer in het gerechtshof in Amsterdam en begint op 1 januari 2023 bij de Hoge Raad. Mw. Trotman (1969) start per 1 april 2023. Zij werkt op dit moment als raadsheer in het gerechtshof in Den Haag. Dhr. Posthumus (1962) is advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam en wordt per 1 september 2023 raadsheer in de Hoge Raad.