Verkenning invoering gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Dit rapport verkent de mogelijkheid van invoering van de gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het doel van de verkenning is in kaart te brengen wat er voor nodig is om de gelijkebehandelingswetgeving en hoofdstuk 2 van de Wet op het College voor de rechten van de mens van toepassing te kunnen verklaren voor de Caribische openbare lichamen.

Verkenning invoering gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius (PDF | 25 pagina's | 303 kB)