Nieuws - Hanke Bruins Slot

50 nieuwsberichten over Hanke Bruins Slot

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Ahmed Marcouch voorzitter adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’

De adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’ gaat breed onderzoek doen naar de ontwikkeling van ...

Nieuwsbericht | 15-07-2022 | 16:00

Benoeming programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen wordt programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ...

Nieuwsbericht | 15-07-2022 | 16:00

Benoeming bij Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens ...

Nieuwsbericht | 15-07-2022 | 16:00

Vakbonden en werkgever Rijksoverheid tekenen cao-akkoord

Minister Hanke Bruins Slot en de vakbonden hebben vandaag hun handtekening gezet onder het nieuwe cao-akkoord. Daarmee ...

Nieuwsbericht | 11-07-2022 | 11:30

Benoeming directeur ABDTOPConsult bij BZK

Drs. P. (Peter) Hennephof wordt directeur ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ...

Nieuwsbericht | 08-07-2022 | 15:00

Voortgang implementatie Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Met deze nieuwe wet is een belangrijke stap gezet naar een ...

Nieuwsbericht | 08-07-2022 | 15:00

Helft politieke ambtsdragers heeft te maken met agressie of geweld

Bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, waterschapsbestuurders en Statenleden heeft ...

Nieuwsbericht | 06-07-2022 | 17:00

Kabinet ziet potentie burgerforum voor klimaat- en energiebeleid; wil eerst met Kamer in gesprek

Een burgerforum kan helpen nieuwe groepen burgers bij besluitvorming te betrekken, de democratische legitimering van besluiten ...

Nieuwsbericht | 04-07-2022 | 09:00

Eerste stap naar constitutionele toetsing door de rechter gezet

Vandaag hebben minister Bruins Slot (BZK) en minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens de minister van Justitie en ...

Nieuwsbericht | 01-07-2022 | 20:12

Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te ...

Nieuwsbericht | 01-07-2022 | 17:15