Benoeming nieuw lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

De ministerraad heeft, op voordracht van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Martijn van Dam benoemd tot lid van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De benoeming gaat in op 1 juni 2023.

De Ctfpp adviseert de minister van BZK bij de uitvoering van de Wet financiering politieke partijen. De commissie bestaat uit 3 leden die voor hoogstens 4 jaar worden benoemd. Leden kunnen twee keer worden herbenoemd voor eveneens hoogstens 4 jaar per periode.

Martijn van Dam was onder meer vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid en staatssecretaris van Economische Zaken. Vanaf 2017 was Van Dam actief als onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht Fairtrade Nederland, lid van de Raad van Bestuur NPO, lid van de Raad van Commissarissen CZ Groep en bestuurder van de stichting Nederlandse Datakluis. 

Van Dam volgt Ed Anker op. Anker was lid van de Commissie sinds diens oprichting in 2014 en was afgelopen jaren voorzitter.