Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023 (PDF | 3 pagina's | 228 kB)