Beslisnota bij Kamervragen over afvalwaterinjecties in Noordzee en Waddengebied

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over afvalwaterinjecties in Noordzee en Waddengebied (PDF | 1 pagina | 105 KB)