Beslisnota bij Kamerbrief overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek (PDF | 1 pagina | 102 kB)