Beslisnota bij aanbiedingsbrief kwartaalrapportage wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen EZK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief kwartaalrapportage wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen EZK (PDF | 2 pagina's | 131 kB)