Beslisnota bij Kamerbrief over voortzetting waardevermeerderingsregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortzetting waardevermeerderingsregeling (PDF | 2 pagina’s | 75 kB)