Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024 (PDF | 24 pagina's | 2,7 MB)