NAM Periodieke rapportage seismiciteit Groningen mei 2022

Dit halfjaarlijkse rapport beschrijft een analyse van de ontwikkeling van de seismiciteit in het Groningen-gasveld. 

NAM Periodieke rapportage seismiciteit Groningen mei 2022 (PDF | 51 pagina's | 4,1 MB)