Waterinjectie Borgsweer

Rapport over knelpunten en risico’s bij de verwerking van vloeibaar afval uit de gaswinning vanuit strafrechtelijk handhavingsperspectief.  Dit is een adviesrapport van het Openbaar Ministerie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

Waterinjectie Borgsweer (PDF | 62 pagina's | 864 kB)