Documenten - Henk Kamp

4.416 documenten over Henk Kamp

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief bij Advies Raad van State over amendementen wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij advies aan de Raad van State over twee amendementen van het lid Vos c.s....

Kamerstuk: Advies Raad van State | 18-07-2017

Kamerbrief over Monitor betaaltermijnen overheid

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het betaalgedrag van de Rijksoverheid, provincies en de gemeenten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over kleinschalige experimenten op het gebied van innovatief ondernemerschap

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Amhaouch (CDA) over kleinschalige experimenten op het...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over AkzoNobel

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Baudet naar aanleiding van het artikel 'Akzo en ministerie spanden...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Uitstelbrief Kamervragen over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen

Uitstelbrief van Minister Kamp (EZ) op beantwoording Kamervragen over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Kamerbrief over gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek tot gegevensverstrekking aan de Brancheorganisatie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over de schaarste van vakkrachten

Minister Kamp (EZ) en Minister Bussemaker (OCW) beantwoorden de vragen van de Tweede Kamer over de schaarste van vakkrachten.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Kamerbrief met kwartaaloverzicht Europese consultaties op terrein van Economische Zaken

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Reactie op openbare raadpleging over publiek-publieke samenwerkingsverbanden in Horizon 2020

Reactie van Nederland op de openbare raadpleging van belanghebbende partijen over publiek-publieke samenwerkingsverbanden...

Rapport | 17-07-2017

Nader rapport amendementen wetvoorstel wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (voortgang energietransitie)

Nader rapport inzake de amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet...

Kamerstuk: Nader rapport | 17-07-2017