CV minister De Jonge

Hugo de Jonge (CDA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president

Personalia

Voornaam (roepnaam): Hugo Mattheüs (Hugo)
Geboorteplaats en -datum: Bruinisse, 26 september 1977
Woonplaats: Rotterdam
Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen

Opleiding

1995: HAVO, CSG Willem van Oranje (Oud-Beijerland)
1999: Leraar Basisonderwijs, Ichthus Hogeschool (Rotterdam)
2004: Schoolleider Primair Onderwijs, Octaaf P.C. Academie voor Schoolmanagement (Zwolle)

Loopbaan

H.M. (Hugo) de Jonge werkt vanaf 1999 als leerkracht op CBS de Akker in Rotterdam. In 2000 wordt hij adjunct-directeur op de Da Costa School in Rotterdam. In 2004 gaat hij als beleidsmedewerker aan de slag bij de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Vanaf 2006 wordt Hugo de Jonge politiek assistent op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van achtereenvolgens minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van Bijsterveldt (en in 2008 tevens tijdelijk als politiek assistent van minister-president Balkenende op het ministerie van Algemene Zaken). Vanaf 2008 is hij werkzaam op OCW als projectleider en als programmamanager.

In 2010 wordt Hugo de Jonge wethouder in Rotterdam (van Onderwijs, Jeugd en Gezin en vanaf 2014 van Onderwijs, Jeugd en Zorg).

Op 26 oktober 2017 is Hugo de Jonge benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens viceminister-president van het kabinet-Rutte III.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Hugo de Jonge had als wethouder diverse ambtsgebonden en –gerelateerde nevenfuncties. Zo was hij onder meer voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en van de gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond en lid van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn, de Onderwijsraad en de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.