Tweede nota van wijziging Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Tweede Kamer de Nota van wijziging Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatie- regulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.