Uitstelbrief op Kamervragen over de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’

Uitstelbrief van minister De Jonge met betrekking tot de Kamervragen over de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’.