Commissiebrief met reactie op bericht VWS-plannen wijkverpleging werken averechts

Minister De Jonge biedt zijn reactie op het bericht 'VWS-plannen wijkverpleging werken averechts' in Zorgvisie van 17 mei jongstleden, aan de Tweede Kamer.